IN ANTIS s.r.o.

background
foto_1
Mestská tržnica Nitra

Mestská tržnica Nitra

Mestská tržnica v Nitre
Prestrešenie a dotvorenie nádvoria
Realizácia 2002

in_antis_architektura_realizacie_mestska_trznica_nitra_02.jpg
in_antis_architektura_realizacie_mestska_trznica_nitra_02.jpg
in_antis_architektura_realizacie_mestska_trznica_nitra_03.jpg
in_antis_architektura_realizacie_mestska_trznica_nitra_03.jpg
in_antis_architektura_realizacie_mestska_trznica_nitra_04.jpg
in_antis_architektura_realizacie_mestska_trznica_nitra_04.jpg
in_antis_architektura_realizacie_mestska_trznica_nitra_05.jpg
in_antis_architektura_realizacie_mestska_trznica_nitra_05.jpg
in_antis_architektura_realizacie_mestska_trznica_nitra_06.jpg
in_antis_architektura_realizacie_mestska_trznica_nitra_06.jpg
in_antis_architektura_realizacie_mestska_trznica_nitra_07.jpg
in_antis_architektura_realizacie_mestska_trznica_nitra_07.jpg
in_antis_architektura_realizacie_mestska_trznica_nitra_08.jpg
in_antis_architektura_realizacie_mestska_trznica_nitra_08.jpg
8
close.png
slide_left
slide_left
close.png

kontakt


IN ANTIS s.r.o.
Architektonická kancelária

Sídlo firmy:
Panská dolina 52
949 01 Nitra

Aterliér:
Farská 35
949 01 Nitra (mapa)

Tel:
+421 905 454 380
+421 905 358 677

architektura@inantis.sk


../../../